Ako želite istinu, reći ću vam istinu

Slika {n}
Ako želite istinu, reći ću vam istinu: slušajte tajni zvuk, pravi zvuk, koji je u vama.

Kabir

December 31, 1439 – 1517.
Kabir was a 15th-century Indian mystic poet and saint, whose writings, according to some scholars, influenced Hinduism's Bhakti movement. Many Hindu sects consider him as a reformer and great Bhakt. Kabir's verses are found in Sikhism's scripture Guru Granth Sahib. His most famous writings include his dohas or couplets.

Gospodin je u meni, Gospodin je u vama

Slika {n}
Gospodin je u meni, Gospodin je u vama, kao što je život u svakom sjemenu, ostavite lažni ponos i tražite Gospodina u sebi..

Kabir

December 31, 1439 – 1517.
Kabir was a 15th-century Indian mystic poet and saint, whose writings, according to some scholars, influenced Hinduism's Bhakti movement. Many Hindu sects consider him as a reformer and great Bhakt. Kabir's verses are found in Sikhism's scripture Guru Granth Sahib. His most famous writings include his dohas or couplets.

Napustili ste svoju voljenu i razmišljate o drugima

Slika {n}
Napustili ste svoju voljenu i razmišljate o drugima: i zato je vaš rad uzalud.

Kabir

December 31, 1439 – 1517.
Kabir was a 15th-century Indian mystic poet and saint, whose writings, according to some scholars, influenced Hinduism's Bhakti movement. Many Hindu sects consider him as a reformer and great Bhakt. Kabir's verses are found in Sikhism's scripture Guru Granth Sahib. His most famous writings include his dohas or couplets.

Polako polako, um... Sve se odvija vlastitim tempom

Slika {n}
Usporite, misl moje... Sve se odvija vlastitim tempom. Vrtlar može zaliti stotinu kanti... Voće stiže tek u svojoj sezoni.

Kabir

December 31, 1439 – 1517.
Kabir was a 15th-century Indian mystic poet and saint, whose writings, according to some scholars, influenced Hinduism's Bhakti movement. Many Hindu sects consider him as a reformer and great Bhakt. Kabir's verses are found in Sikhism's scripture Guru Granth Sahib. His most famous writings include his dohas or couplets.

Slušaj, prijatelju. Onaj koji voli razumije

Slika {n}
Slušaj, prijatelju. Onaj koji voli razumije.

Kabir

December 31, 1439 – 1517.
Kabir was a 15th-century Indian mystic poet and saint, whose writings, according to some scholars, influenced Hinduism's Bhakti movement. Many Hindu sects consider him as a reformer and great Bhakt. Kabir's verses are found in Sikhism's scripture Guru Granth Sahib. His most famous writings include his dohas or couplets.

Sunce je unutar mene, kao i mjesec

Slika {n}
Sunce je unutar mene, kao i mjesec.

Kabir

December 31, 1439 – 1517.
Kabir was a 15th-century Indian mystic poet and saint, whose writings, according to some scholars, influenced Hinduism's Bhakti movement. Many Hindu sects consider him as a reformer and great Bhakt. Kabir's verses are found in Sikhism's scripture Guru Granth Sahib. His most famous writings include his dohas or couplets.

Gdje god se nalazili, ulazna je točka

Slika {n}
Gdje god se nalazili, tu je ulazna točka.

Kabir

December 31, 1439 – 1517.
Kabir was a 15th-century Indian mystic poet and saint, whose writings, according to some scholars, influenced Hinduism's Bhakti movement. Many Hindu sects consider him as a reformer and great Bhakt. Kabir's verses are found in Sikhism's scripture Guru Granth Sahib. His most famous writings include his dohas or couplets.

Ako ne razbijete lance dok ste živi

Slika {n}
Ako ne razbijete lance dok ste živi, mislite da će ih duhovi razbiti nakon vaše smrti?

Kabir

December 31, 1439 – 1517.
Kabir was a 15th-century Indian mystic poet and saint, whose writings, according to some scholars, influenced Hinduism's Bhakti movement. Many Hindu sects consider him as a reformer and great Bhakt. Kabir's verses are found in Sikhism's scripture Guru Granth Sahib. His most famous writings include his dohas or couplets.

Što je Bog? On je dah unutar daha

Slika {n}
...Što je Bog? On je dah unutar daha.

Kabir

December 31, 1439 – 1517.
Kabir was a 15th-century Indian mystic poet and saint, whose writings, according to some scholars, influenced Hinduism's Bhakti movement. Many Hindu sects consider him as a reformer and great Bhakt. Kabir's verses are found in Sikhism's scripture Guru Granth Sahib. His most famous writings include his dohas or couplets.

Svi znaju da se kap spaja u ocean

Slika {n}
Svi znaju da se kap spaja u ocean, ali malo tko zna da se ocean spaja u kap.

Kabir

December 31, 1439 – 1517.
Kabir was a 15th-century Indian mystic poet and saint, whose writings, according to some scholars, influenced Hinduism's Bhakti movement. Many Hindu sects consider him as a reformer and great Bhakt. Kabir's verses are found in Sikhism's scripture Guru Granth Sahib. His most famous writings include his dohas or couplets.