Talent pogađa metu koju nitko drugi ne može pogoditi

Slika {n}
Talent pogađa metu koju nitko drugi ne može pogoditi, dok genij pogađa metu nitko drugi ne može vidjeti.

Arthur Schopenhauer

February 21, 1788 – 20. rujna 1860.
Arthur Schopenhauer, njemački filozof, autor djela Svijet kao volja i predodžba, smatra se utemeljiteljem metafizičkog pesimizma. U umjetnosti vidi jedini spas od bezrazložnog svijeta. Schopenhauer je smatrao da je bit čovjeka u intuiciji koja se ispoljava kao volja. Volja je bit svijeta i ona je organske i neorganske prirode.