Tama ne može otjerati tamu, samo svjetlost to može učiniti

Slika {n}
Tama ne može otjerati tamu, samo svjetlost to može učiniti. Mržnja ne može otjerati mržnju, samo ljubav to može učiniti.

Martin Luther King Jr.

January 14, 1929 – 3. travnja 1968.
Američki baptistički svećenik, aktivist za građanska prava i jedan od najvećih vođa za prava američkog crnačkog stanovništva. Bio je jedan od vođa Marša na Washington 1963., kada je izrekao svoj govor naslovljen "I Have A Dream", koji je slušalo 250.000 ljudi.