Sofoklo

496. po. Kr. – 405. po. Kr.
Sofoklo bio je starogrčki dramatičar. Jedan je od trojice velikih grčkih tragičara, zajedno s Eshilom i Euripidom. Napisao je oko 130 drama, od čega 20 satirskih. Sačuvano je sedam tragedija: Sačuvan je i odlomak satirske drame "Sljednici" ("Tragači", "Lovački psi") koji je 1911. pronađen na jednom egipatskom papirusu. Sofoklo je bio na prilično visokim državnim položajima. U ratu sa Samom bio je član strateškog saveza zajedno s Periklom. Radio je kao diplomat, političar i svećenik. Osnovao je zajednicu za Muze koja je okupljala najslavnije umjetnike toga doba.
Sofoklo