Albert Einstein

14. ožujka 1879. – 18. travnja 1955.
Albert Einstein bio je teorijski fizičar, prema jednom izboru najveći fizičar uopće. Otkrio je niz osnovnih zakona prirode (brzinu svjetlosti kao maksimalnu brzinu, dilataciju vremena i novo objašnjenje dilatacije dužina, te ekvivalentnost mase i energije, korpuskularnu prirodu svjetlosti i načelo ekvivalencije, osnovu opće teorije relativnosti). Njegovo je glavno djelo njegova teorija relativnosti, koja je ne samo od osnovne važnosti kao temeljni okvir za daljnji razvoj teorijske fizike, već duboko zahvaća i u filozofske koncepcije, napose o prostoru i vremenu, a povrh toga u probleme...
Albert Einstein

Citati: Albert Einstein 14 citat

1